deze pagina voorlezen

Het Lumeijn

Let op!

Het Lumeijn is m.i.v. 1 augustus 2013 opgeheven. Het schooljaar 2013-2014 is een overgangsjaar. D.w.z.: De klassen 2 en 4 volgen er nog één jaar onderwijs,  maar staan ingeschreven bij één van de scholen van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 23.05. Dit samenwerkingsverband, met scholen die in de regio IJssel-Vecht gevestigd zijn, heeft een eigen website. Wilt u meer informatie hierover, klik dan hier: http://www.swvvoijsselvecht.nl/
 

Landstede is op 1 augustus 2013 in deze locatie een eigen OPDC begonnen en biedt een 2 jarige onderbouw aan. De leerlingen kunnen via één van de locaties van Landstede doorverwezen worden naar het OPDC.

Het Lumeijn is een orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) dat onderwijs en ondersteuning biedt aan leerlingen in het voortgezet onderwijs die tijdelijk meer
ondersteuning nodig hebben om voortgang in hun onderwijsloopbaan te houden.
 
Alle besturen voor Voortgezet Onderwijs in de regio IJssel/Vecht hebben zich verenigd in de Stichting Zorgstructuur VO IJssel-Vecht. Dit samenwerkingsverband VO geeft aan
Het Lumeijn de opdracht om uitvoering te geven aan haar doelstelling.
 
Het Lumeijn bestaat uit drie kern-afdelingen:
Lumeijn Onderwijs 
Lumeijn Expertise
Lumeijn Rebound
 
 
  • Lumeijn Onderwijs waar (lwoo)leerlingen les krijgen op vmbo-niveau.
  • Lumeijn Expertise waar onderwijsadviseurs en orthopedagogen zorgvragen onderzoeken en begeleiden en met de scholen meedenken over het inrichten van hun zorgstructuur.
  • Lumeijn Rebound waar leerlingen bij (dreigende) lesuitval tijdelijk worden opgevangen en ondersteund.
  • Alle afdelingen van het Lumeijn en de activiteiten van het samenwerkingsverband worden bijgestaan door een afdeling beheer en ondersteuning, bestaande uit een manager, stafmedewerker, ict’ers, conciërges en secretarieel-administratieve medewerkers.
 
De naam Lumeijn is afgeleid van lumiere, wat licht betekent. Na een soms donkere periode kan er een frisse start gemaakt worden met een helder perspectief. Het gebouw aan de Wilhelminastraat heeft de intentie deze heldere uitstraling te bieden. Onze visie getuigt van dit optimisme; voor ieder kind moet en kan er een passend onderwijstraject gerealiseerd worden in samenwerking met elkaar.


Naar Bestuur - Deelnemende besturen